MENU
HOME
INSCHRIJVEN
FAQ
UW PAGINA
VOORWAARDEN
VERANTWOORDING
VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Stadspeiling Weesp

 1. Uw deelname aan Stadspeiling Weesp betekent dat u bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden.
   
 2. De voorwaarden voor Stadspeiling Weesp kunnen worden gewijzigd. Het staat u vrij zich uit te laten schrijven als de wijziging een bezwaar oplevert.
   
 3. Iedereen vanaf 18 jaar die woonachtig is in Weesp kan deelnemer worden van Stadspeiling Weesp. Iedere deelnemer kan zich slechts éénmaal inschrijven. Deelnemers ontvangen geen vergoeding. Het deelnemen is voor eigen risico.
   
 4. U dient het inschrijfformulier volledig en correct in te vullen.
   
 5. Verhuizing (ook binnen Weesp) dient u zo snel mogelijk bij de beheerder van Stadspeiling Weesp bekend te maken.
   
 6. Stadspeiling Weesp kan deelnemers weigeren of (tijdelijk) verwijderen uit het deelnemersbestand. Bijvoorbeeld bij (een vermoeden van) misbruik of opgave onjuiste gegevens.
   
 7. Op alle onderdelen van Stadspeiling Weesp, waaronder de naam en de vormgeving, rust copyright. Niets mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen.
   
 8. Stadspeiling Weesp behandelt de individuele beantwoording op de vragen vertrouwelijk, u behandelt de van ons ontvangen vragenlijsten op gelijke wijze. Doorsturen naar derden is dus niet toegestaan.
   
 9. Stadspeiling Weesp wijst aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit deelname of de onmogelijkheid daarvan, de uitkomsten van onderzoeken en storingen in internet of website.
   
 10. Stadspeiling Weesp kan haar activiteiten ieder moment tijdelijk of permanent stoppen.
   
 11. De totaaluitkomsten van onderzoeken op Stadspeiling Weesp worden gepubliceerd in diverse (lokale) media. Daarbij is een onderverdeling mogelijk, bijvoorbeeld op wijk of leeftijd. Stadspeiling Weesp maakt individuele antwoorden nooit bekend.
   
 12. De persoonsgegevens worden uitsluitend door Stadspeiling Weesp gebruikt. Wij respecteren uw privacy.
 
© 2018 Enter Media BV www.entermediabv.nl