MENU
HOME
INSCHRIJVEN
FAQ
UW PAGINA
VOORWAARDEN
VERANTWOORDING
VERANTWOORDING

 
Stadspeiling Weesp is ontworpen door Enter Media (uitgever van het WeesperNieuws) in nauwe samenspraak met enkele ervaren marktonderzoekers. De Stadspeiling heeft als doel een beeld te geven van de richting waarin Weespers denken over hun stad en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen. De redactie van het Weesper Nieuws bepaalt de onderwerpkeuze, de vragenlijst wordt opgesteld door een onafhankelijke marktonderzoeker. De totaaluitslag wordt bekendgemaakt via de media van het WeesperNieuws.
 
Het stadpanel Weesp is opgebouwd uit een aselecte groep inwoners van Weesp,  (18 jaar en ouder), die hebben aangegeven bereid te zijn om enkele keren per jaar aan een lokaal onderzoek mee te willen werken. Het onderzoek vindt online plaats, indien nodig aangevuld met een schriftelijke enquête. Responsverhogende maatregelen worden indien nodig genomen.
 
Op dit moment bestaat het stadspanel uit ongeveer 500 personen: bewoners van alle wijken van Weesp: zowel mannen als vrouwen en zowel jongeren als ouderen.
 
Gemiddeld participeren er circa 250 panelleden in een onderzoek.
Zonder representatief te zijn voor de gehele Weesper bevolking kan gesteld worden dat dit aantal (n=250) voldoende groot is om daarover uitspraken te kunnen doen.  Deze uitkomsten geven een trend weer en dienen interpretatief beschouwd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een betrouwbaarheidsmarge[1], doordat er altijd maar een willekeurig deel van de bevolking wordt ondervraagd (steekproef).
 
[1] Stel dat de uitkomst van een onderzoek 30% is en dat de antwoorden afkomstig zijn van 250 Weespers. In dat geval ligt het resultaat (30%) in werkelijkheid (met 95% zekerheid) tussen 24,3% en 35,7%.
 


© 2018 Enter Media BV www.entermediabv.nl