MENU
HOME
INSCHRIJVEN
FAQ
UW PAGINA
VOORWAARDEN
VERANTWOORDING
WELKOM
Welkom bij Stadspeiling Weesp Stadspeiling Weesp is een initiatief van Enter Media, uitgever van onder andere het WeesperNieuws. Uitgangspunt voor het opzetten van de Stadspeiling was de behoefte aan een onafhankelijk onderzoeksinstituut om de mening van 'de Weesper' over belangrijke vraagstukken op een betrouwbare manier in kaart te brengen. Stadspeiling Weesp voldoet aan die norm. De uitkomst van de peilingen geeft een betrouwbaar beeld over hoe 'de Weesper' over bepaalde zaken denkt.

HOE WERKT HET?
Meedoen is eenvoudig. Het streven is om één of twee keer per jaar een internetpeiling te houden. Onderwerpen zijn vooral actuele Weesper kwesties, waaronder verkiezingen. Het is de bedoeling dat u zich eenmalig aanmeldt. Als u dat heeft gedaan nodigen wij u per e-mail uit om deel te nemen aan een onderzoek. In de uitnodigingsmail staat informatie over het onderwerp en de lengte van de vragenlijst. Ook is er een link naar de vragenlijst in de
e-mail opgenomen. Wij streven ernaar de vragenlijsten zo kort mogelijk te houden.

Deelname is altijd vrijblijvend; u kunt telkens besluiten wel of niet mee te doen. Het beantwoorden van een enquête duurt slechts enkele minuten.

PRIVACY
Stadspeiling Weesp gebruikt uw gegevens uitsluitend om u in te delen in een bevolkingsgroep op basis van leeftijd, woonadres en geslacht. Uw antwoorden worden alleen bekend in de context van het totale onderzoek, en nooit individueel.

LINKS
Wilt u meer informatie over
het nieuws uit Weesp?
Lees dan het
WeesperNieuws online:
www.weespernieuws.nl

Ook handig is de website
van de gemeente Weesp:
www.weesp.nl

Stadspeiling Weesp is in
het leven geroepen door
Enter Media B.V:
www.entermediabv.nl
 


© 2018 Enter Media BV www.entermediabv.nl